Background Image

About Us

O.P.P.A Carpets & Grass Co., Ltd.

Artificial Grass Installation

การติดตั้งหญ้าเทียมและอุปกรณ์ที่จำเป็น
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น • คัตเตอร์ หรือ คัตเตอร์ตัดพรม • เสียม / คราด • ตลับเมตร • ไม้กวาดแบบแข็ง • infill และ ทราย (หากเป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม) • กาวเคมี และ เทปกาว

Step 1: เตรียมพื้น และ ปรับพื้น

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการติดตั้งสนามหญ้าเทียม คือ การเตรียมความพร้อม ของพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง ต้องแน่ใจว่าใช้ วัสดุพื้นฐานที่เหมาะสม พื้นที่ ที่มีการบดอัดอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการวางระบบระบายน้ำ
ตัวอย่างการบดอัดพื้นสนาม

Step 2: ติดตั้งวัสดุกันวัชพืช

เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเติบโตขึ้นมาภายใต้สนามหญ้าเทียมของคุณ เราจึงต้องติดตั้งผ้ากั้นวัชพืชใต้สนามหญ้าเทียม หลังจากการปรับพื้น

Step 3:ลงหญ้าเทียมให้เต็มพื้นที่

หญ้าเทียมจะถูกส่งมาในลักษณะเป็นม้วน ซึ่งหญ้าจะมีร่องรอบการกดทับ ทำให้ไม่ยืดตรง ฉะนั้นก่อนทำการติดตั้งควรจะวางคลี่ออกตามยาวอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนการติดตั้ง ควรวางไว้กลางแสงอาทิตย์ จะทำให้หญ้าเทียมความยืดหยุ่นมากขึ้นและง่ายต่อการติดตั้ง

Step 4: จัดการวางตำแหน่งที่เหมาะสมและตัดเข้ารูป

ในขั้นตอนนี้ เราจะประมาณการวางตำแหน่ง และตัดหญ้าให้เข้ารูปสนาม โดยการ กวาดสิ่งสกปรกและเศษซากการก่อสร้างต่างๆ จากพื้นผิวของ รวมไปถึงวัชพืชก่อนที่จะมีการติดตั้ง จากนั้นวางม้วนหญ้าที่คลี่ออกแล้วลงบนพื้นผิวและตำแหน่งให้พอดีกับขอบเขตของสนาม ควรวางแนวหญ้าไปในทางเดียวกันเพื่อความสวยงามและง่ายต่อการตัดแต่งให้เข้ารูป วิธีการตัดหญ้า : ใช้คัตเตอร์ตัดส่วนข้าง(สีดำและ สีแดง ด้านข้างของม้วนหญ้า คร่าว ๆ พอดีกับ พื้นที่ที่ต้องการ วางคมคัตเตอร์ให้ชิดกับขอบตะเข็บส่วนนอก เพื่อให้ง่ายต่อการต่อหญ้า ในกรณีที่ต้องการเพิ่มความกว้าง หรือ ความยาว

Step 5: ยึดตำแหน่งหญ้าให้เข้าที่

ยึดปลายหญ้าด้วยตะปูยาว 40D จากนั้นพับริมขอบของพรมหญ้าเทียมแต่ละผืนขึ้น มาเพื่อเว้นช่องระหว่างพรมหญ้าเทียมแต่ ละผืน วางผ้าสังเคราะห์ลงระหว่างพรมหญ้าเทียม ใช้กาวปาดลงบนผ้าสังเคราะห์ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างพรมหญ้าเทียม ติดเชื่อมเส้นด้วยแผ่นรองและกาวสังเคราะห์ ทิ้งระยะเวลาให้แห้งสนิท ทำความสะอาดพื้นสนาม ซึ่งอาจมี เศษวัสดุอื่นๆ ตกค้างอยู่ รวมทั้งเก็บงาน

Step 6: ลง Infill และ ทรายขาว

กรณีที่เป็นการติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ต้องมีการโรยทราย และ เพิ่ม Infill หรือที่เรียกว่าเม็ดยาง